Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

udder
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viastonerr stonerr

August 21 2017

udder
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viastonerr stonerr
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viastonerr stonerr
udder
2780 07ed 500
Jak każdy.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viastonerr stonerr
udder
Reposted fromFlau Flau viahands0me hands0me

September 16 2017

udder
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viastonerr stonerr

August 21 2017

udder
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viastonerr stonerr
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viastonerr stonerr
udder
2780 07ed 500
Jak każdy.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viastonerr stonerr

September 16 2017

udder
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viastonerr stonerr

August 21 2017

udder
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viastonerr stonerr
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viastonerr stonerr
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl