Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

udder
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viastonerr stonerr

August 21 2017

udder
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viastonerr stonerr
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viastonerr stonerr
udder
2780 07ed 500
Jak każdy.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viastonerr stonerr
udder
Reposted fromFlau Flau viahands0me hands0me

April 16 2017

udder
6322 8fb3 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viastonerr stonerr

February 07 2015

2459 0ebd 500
Reposted fromkimik kimik viaKACHA KACHA

January 30 2015

udder
1912 f26e
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadrugs drugs

October 12 2014

udder
Reposted fromlamborg lamborg viaemciu emciu

August 25 2014

udder
udder
0868 2ec1
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaKACHA KACHA
udder
3020 8b2d 500
Reposted fromKACHA KACHA
udder
6338 99d0 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaKACHA KACHA
udder
8532 8375 500
Reposted fromrol rol viaKACHA KACHA
udder
9158 dcc5
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viastonerr stonerr
udder
3112 5a8a 500
Reposted fromravirr ravirr viamartynkowa martynkowa
1678 e002 500
Reposted fromUtau-Hime Utau-Hime viakatt katt
udder
Reposted frommae mae vianocnatesciowa nocnatesciowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl